.

BOHATÉ ŠPANĚLSKO 


Během renesance byla středobodem Evropy severní Itálie, ale v 16. století se pozornost přesunula na Španělsko. To se díky zlatu a stříbru z Ameriky stalo nejbohatší zemí Evropy a centrem evropského obchodu.

  ZPÁTKY

Můžete si přečíst o nejen španělských zámořských objevech a podrobněji o předkolumbovském americkém bohatství.

Evropa v rukou Habsburků

Roku 1516 byl na španělského krále korunován Karel Habsburský, vnuk Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského, jejichž sňatkem ze dvou velkých království vzniklo Španělsko (o tom v kapitole Zámořské objevné výpravy). Karel Habsburský díky vypočítavým sňatkům ovládal i Nizozemí a jižní Itálii a pod číslovkou V. byl i císařem Svaté říše římské. K tomu je samozřejmě třeba přičíst ještě všechna objevená a zabraná zámořská území - především v Americe a na Filipínách, a hned je jasné, proč si Španělsko říkalo "země, nad níž slunce nezapadá". Karlův bratr Ferdinand I. mezitím kraloval Čechám, Uhrám a Rakousku, takže Habsburkové měli pod palcem pomalu celou Evropu.

  BELLA GERANT ALII, TU FELIX AUSTRIA NUBE!

Latinsky "Války ať vedou jiní, ty, šťastné Rakousko, se zasnubuj!". Oblíbené to motto Habsburků, kteří v 16. století ovládali podstatnou část Evropy.

Silný král i armáda

Španělský král se v 16. století stal absolutistickou autoritou, protože se mohl opírat o aristokraty, které osvobodil od daní, i o církev, kterou podporoval (viz níže). Stavy (tzv. "kortesy") byly už jen na ozdobu a pracující lid se začal bouřit, mj. kvůli cenové revoluci. A jelikož si Španělsko mohlo koupit, co potřebovalo, začaly upadat i hospodářství a průmysl.

Zato španělská armáda byla zaslouženě považována za prvotřídní. Hlavní její trik spočíval v tom, že se v první linii střídali mušketýři a kopiníci. Muškety byly účinné, ale dlouho se nabíjely, a tak během nabíjení předstoupili dopředu muži se třímetrovými kopími a střelce kryli. Od poloviny 16. století se taková armáda hodila i ve střetu s Francií, které se nelíbilo, jak je ze všech stran obklíčena Habsburky.

Karel Habsburský abdikoval roku 1556 - Španělsko převzal Filip II. a Svatou říši Ferdinand I. Tím se Habsburkové rozdělili na dvě větve - španělskou a rakouskou. Filip II. přesídlil z Toleda do Madridu a nedaleko nového hlavního města vybudoval palác El Escorial. Pak porazil Turky v bitvě u Lepanta (1571) a vybudoval "Armadu" - flotilu pro invazi do Anglie v roce 1588, která však dopadla neúspěšně.

Přesvědčení katolíci

Ve Španělsku se stále nacházeli muslimové a židé, kterých se chtěla tato katolická země zbavit. Pro tento účel vznikla "inkvizice" - církevní soud, který všemožnými prostředky nekatolíky odstraňoval. Buď je donutil odejít, nebo přestoupit ke křesťanství. Takovým konvertovaným muslimům se říkalo "moriskové" a židům "marani". Dalším důkazem pevné španělské víry byl královský titul, který zněl "Nejkatoličtější veličenstvo".


  VPŘED

Španělští Habsburkové ovládali v 16. století i Nizozemí, které ovšem tak katolické nebylo. Jak se to vyřešilo, zjistíte zde: Španělské Nizozemí.

Jirka


Carlos I Y V

Karel Habsburský, španělský král jako Carlos I. a císař SŘŘ jako Karel V.

Empire-Roman-Emperor-Charles-V

území pod vládou Karla Habsburského, růžově Kastilie, červeně Aragonie, žlutě Svatá říše římská včetně Nizozemí, Čech a Rakouska

Verscheiden wijzen van pijnigen bij de inquisitie gebruikelijk

španělská inkvizice mučí nekatolíkyNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.