.

SPARTA 


Sparta je město na poloostrově Peloponés na jihu Řecka. Tomu městskému státu neboli polis, který Sparta ovládala, se někdy říkalo Lakedaimón podle legendárního zakladatele města a byl ještě větší než ten kolem Athén.

  ZPÁTKY

Jak to v Řecku vypadalo před vznikem polis? Temně a archaicky.

Tři typy obyvatel

Sparta je známá hlavně svou armádou a tvrdou výchovou - ne nadarmo se dodnes používá spojení "spartánská výchova". Na boj se připravovali prakticky všichni svobodní spartští muži a o všechnu práci se museli starat Heilóti - to byli otroci zajatí v sousedních krajích a početně jich bylo v Lakedaimónu víc než samotných Sparťanů. Všichni otroci byli majetkem státu a byli rodinám přidělováni. Poslední důležitou skupinou byli "perioikové" - obyvatelé menších měst kolem Sparty. Ti byli narozdíl od Heilótů svobodní, měli vlastní zákony a zvyky a starali se o řemesla a obchod. Mimo tyto tři skupiny tu byli ještě starci a umělci. Ženy se buď staraly o domácnost anebo se ve volném čase vzdělávaly. Sparťané si mezi sebou neplatili penězi, ty se používaly jen ve stycích s jinými polis.

  POJEM LAKONICKÁ ODPOVĚĎ

To je další slovní spojení vycházející ze Sparty. "Lakonická odpověď" znamená odpověď jasná, stručná a výstižná a nazývá se tak podle oblasti Lakónie, což je region na dvou jižních "prstech" Peloponésu.

Sofistikovaný politický systém

V čele Sparty stáli dva archagéti - takoví králové vybíraní ze dvou šlechtických rodů. Krále i všechny ostatní Sparťany kontrolovalo pět eforů, kteří byli voleni na jeden rok. Rada gerúsia soudila nejhorší zločiny, navrhovala zákony a skládala se z těch dvou králů plus dvaceti osmi starců (gerontů). A nesmíme zapomenout na sněm všech Sparťanů nad 30 let, tomu se říkalo apella a jeho úkolem bylo hlasovat o zákonech.

Výchova k odvaze

Teď k té proslulé spartánské výchově... Už od útlého věku - od pěti nebo sedmi let - se každý spartský chlapec cvičil v táboře, kterému se říkalo gymnasion. V 18 letech pak musel každý podstoupit zkoušku dospělosti a až do svých 30 let muži nemohli na sněm, ani nesměli navštěvovat svoji rodinu.

Spartští válečníci vždy nosili rudé pláště, aby nebyly vidět jejich krvácející rány, a údajně také jedli polévku z býčí krve. Před odchodem do bitvy manželky svým mužům říkali, ať se vrátí "se štítem nebo na štítě" - buď vítězní nebo padlí.


  VPŘED

Jestli už jste si přečetli i něco o Athénách, můžete pokračovat na řecko-perské války nebo na peloponéskou válku mezi těmito městy.

Jirka


Ancient sparta theater

archeologické pozůstatky divadla ve Spartě

Sparta shield

Sparťané používali písmeno lambda (podle Lakedaimóna) jako svůj symbol například na štítech

Helmed Hoplite Sparta

spartský hoplít v typické helměNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.