.

ATHÉNY 


Athény jsou dnes hlaním městem Řecka a už tehdy to bylo relativně velké město. Podle mýtu jej založil hrdina Théseus, který v kapitole o Krétě zabil Mínotaura. Stejně jako skoro všechno v Řecku, i Athény ležely na nějakém poloostrově, konkrétně v kraji zvaném Attika. Šlo o planiny vhodné pro pěstování obilí, oliv a fíků. Jedna z athénských čtvrtí se jmenovala Kerameikos, a protože tam byl hlavní zdroj hlíny a spousta hrnčířů, říká se dnes keramice keramika.

  ZPÁTKY

A co bylo před vznikem městských států? Archaické období.

Pět příček na společenském žebříčku

Nejdřív rozdělení obyvatel: Nejvýš byli eupatridé - bohatá aristokracie a hned pod nimi stáli demiurgové - řemeslníci a umělci. O stupeň níž byli přistěhovalci neboli metoikové, kteří museli platit daně navíc, pak thétové, kteří nemohli nic vlastnit, no a nejhůř na tom byli otroci.

Demoverze demokracie

  POJEM DEMOKRACIE

Demokracie znamená, že lidé mají ve svém státě možnost rozhodovat o některých důležitých věcech, anebo aspoň volit ty, kteří rozhodují. Je to řecké slovo, jelikož se demokracie narodila právě v řeckých městech, Athénách zejména. "Démos" znamená "svobodný lid" a "kratos" je vláda, takže vláda lidu - to dává smysl.

A jak tahle novinka jménem demokracie v Athénách fungovala? Vládlo tu devět archontů, které můžeme přirovnat k dnešním ministrům. Byli voleni na jeden rok a po jeho uplynutí se stali členy aristokratické rady neboli nejvyššího soudu - tzv. areopágu. Za zmínku stojí archont Drakón a jeho kruté zákony a pak archont Solón, který zrušil otroctví těm, kteří se do něj dostali kvůli dluhům. Tomu se říkalo "setřesení břemen", řecky "seisachtheia". Finance, veřejné budovy a politické zločiny měla pod palcem rada pěti set, do níž se volilo losem, a pak tu byl sněm všech svobodných obyvatel, který mohl hlasovat o zákonech a volit archonty nebo stratégy, tedy vojenské velitele.

  SOLÓNOVO ROZDĚLENÍ DO TŘÍD

Solón také rozdělil Athéňany do tříd podle jejich ročního výnosu obilí. Kdo za rok sklidil nad 500 medimnů obilí (jeden medimnos dělá 52 litrů), patřil do první třídy, a 300 medimnů byla hranice pro druhou třídu. Zástupci těchto dvou nejvyšších tříd se mohli dostat do nejvyšších úřadů a v bitvách to byli jezdci. Třetí třída s minimem 200 medimnů tvořila těžkooděnce a mohla kandidovat do rady pěti set. A nejnižší (čtvrtou) třídou byli lehkooděnci a veslaři, kteří sklízeli pod 200 medimnů ročně. Sněmu se mohli účastnit všichni.

Okamžik pro tyrany

Pár let po Solónových reformách - v roce 546 př.n.l. - začala tyranida, tedy vláda jedince. Zní to krutě, ale Athéňané se tehdy vůbec neměli špatně - zkrátka jen vládl jediný panovník, konkrétně jistý Peisistratos. Pomáhal obchodníkům a zmodernizoval důležitý přístav Pireus, jenž leží pár kilometrů od Athén. Po Peisistratovi se k moci dostali jeho synové Hippias a Hipparchos a ti už svá rozhodnutí vnucovali násilím, byli to tedy tyrani v dnešním slova smyslu.

Demokracie podruhé

Všechno ale nakonec dobře dopadlo díky Kleisthenovi a jeho zákonu proti tyranidě. Kleisthenés taky rozdělil Attiku na "démy" - okresy s vlastními úřady a soudy - a zavedl střepinový soud, řecky "ostrakismos". To fungovalo tak, že se každý rok všichni svobodní Athéňané sešli v agoře (viz níže) a každý napsal na "ostrakos", tedy na hliněný střep, jméno toho, kdo byl podle něj nebezpečný pro demokracii. Kdo dostal nejvíc hlasů, byl na deset let vyhnán pryč z Athén.

Kleisthenés také trochu upravil politický systém: Archonti zůstali, sněmu lidu se teď říkalo "ekklésiá" a z něj se volilo 500 zástupců rady pěti set čili "búlé". Její členové byli "búleuti". Tahle rada zasedala čtyřikrát do roka, což samozřejmě na běžné problémy nestačilo, a proto se z búlé vždy vybralo 50 prytanů, kteří zasedali každý den. Jeden z nich - epistatés - jim předsedal a spravoval pokladnu, ale aby toho nestihl nějak využít, jeho vláda vždycky po 24 hodinách skončila.

  HODNĚ SLOV NA A

Zdá se vám, že je těch řeckých pojmů moc málo? Nám taky... teď pár termínů společných pro všechny polis: "agora" byla náměstí, kde se při volbách shromažďoval lid. Od toho je odvozena "agorafobie", to jest strach z otevřených prostor. "Akropolis" je nějaké návrší uprostřed města, kde se stavěly nejprve obranné pevnosti, později paláce a chrámy. Na fotkách Athén pózuje většinou právě vyvýšená akropolis. A o "areopágu" už jsme se zmiňovali - to byl soud nazvaný podle svého patrona, boha Área. A jestli se ptáte, jestli byly dřív "Athény" nebo "Athéna", pravděpodobně se ta bohyně jmenuje podle města a ne naopak.

Nosit sovy do Athén

Athénská vojenská výchova byla oproti té sparťanské mírnější - povinná byla jen od 18 do 20 let. Athény se totiž mnohem víc soustředily na vzdělání. To bylo určeno především pro bohatší chlapce a ti velmi majetní si platili i soukromé učitele. Gramatické vzdělání zahrnovalo čtení, psaní a počítání, músické všechny druhy umění a gymnastické nejen gymnastiku, ale obecně trénink fyzické zdatnosti. Na sportovních cvičištích zvaných gymnasia (jednotné číslo "gymnasion") se chlapci připravovali i na olympijské hry, které se konaly pravidelně už od roku 776 př.n.l.


  VPŘED

Máte nastudovanou i Spartu a řecko-perské války? Tak hurá na střet Athény versus Sparta v peloponéské válce.

Jirka


Attica 06-13 Athens 54 View from Philopappos - Acropolis Hill

Akropolis v Athénách

Solon in Vatican Museums

Solón

Athen Stoa Ostrakismos 2

ostraka neboli hliněné střepy k hlasování

Athens coin discovered in Pushkalavati

athénská mince s moudrou sovou

Attica 06-13 Athens 36 View from Lycabettus

Athény dnes

Gymnasion and Palaestra in Olympia 2010 2

gymnasion v OlympiiNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.