.

HOMÉRSKÉ A ARCHAICKÉ ŘECKO 


Na přelomu 3. a 2. tisíciletí př.n.l. zničil kmen zvaný Achájové heladskou kulturu na řecké pevnině a vytvořil si tu vlastní "mykénskou civilizaci". Ta je nazvána podle důležitého města Mykény. V Mykénách, Thébách i dalších městech postavili Achájové paláce, ale narozdíl od těch krétských je opevnili. Také čile obchodovali po moři, zakládali osady v dnešní Itálii i Turecku, ale pak je ve 12. století př.n.l. vytlačily další kmeny. Někteří Achájové se přesunuli na Krétu a tam se smíchali s místní mínojskou civilizací.

  ZPÁTKY

O mínojské Krétě je předchozí kapitola.

Na hraně historie a mýtu

A kdo že to zahnal Mykéňany pryč? Nejprve mořské národy a pak ještě Dórové a severozápadní Řekové. Tím začalo tzv. "temné" nebo také "homérské" období řeckých dějin. Datuje se přibližně takhle: od 11. do 9. století př.n.l. Proč se mu říká "temné"? Protože tyhle kmeny asi neuměly vůbec psát, takže o této době skoro nic nevíme. A proč "homérské"? Protože to, co víme, údajně pochází od nejstaršího řeckého básníka Homéra. Jeho dva eposy - Ilias a Odysseia - se totiž vyprávěním předávaly z generace na generaci tak dlouho, než se zase psát začalo. Netušíme, na kolik byly tyto příběhy pravdivé, ale nějaký historický základ určitě měly.

  ILIAS A ODYSSEIA

Illias má přes 15 tisíc veršů a jde o nejstarší dochované evropské literární dílo. Popisuje 51 dní ze závěru řeckého dobývání Tróje, ale spíš než na válku se soustředí na spor Achillea s Agamemnónem. V eposu Odysseia se zase dočtete o dobrodružném putování ithackého krále Odyssea, který musel deset let bloudil po Středozemí a překonávat všemožné překážky, než se konečně vrátil domů za svou ženou Penelopé. Celé jsou to ale spíš mýty než dějepis, takže jestli vás tyhle příběhy zajímají, odskočte si na chvíli do kapitoly Archaická řecká literatura.

  OSOBNOST HEINRICH SCHLIEMANN

Heinrich Schliemann - Němec a zároveň ruský i americký občan, vášnivý student jazyků, podnikatel a archeolog. Vydal se do Turecka, protože snil o tom, že objeví bájnou Tróju. Podle popisů z Homérových eposů se mu to roku 1873 skutečně povedlo a navíc pak v Řecku objevil i město Mykény a zlatou masku, která podle něj patřila Agamemnónovi.

Co se změnilo v době archaické

V homérském období ještě nebyly žádné městské státy, ale jen fratrie - vesnické rody zemědělců, které se formovaly do kmenů neboli fýl. Volenému vůdci takového kmene se říkalo basileos. To se ale změnilo v období archaickém, tedy mezi lety 800 a 500 př.n.l. Kmeny po celém Řecku už tehdy používaly podobný jazyk i písmo, vyznávaly stejné polyteistické náboženství a místo basilea se k vládě dostala aristokracie - bohatá vrstva pojmenovaná podle řeckého slova "aristos", tedy "nejlepší". Řekové se sice nespojili do jednotného státu, ale vytvořili aspoň "polis" neboli městské státy - velká města jako Athény a Sparta ovládala svoje okolí, takže to bylo jako takové malinkaté státy.

  VPŘED

O dvou největších polis - Athénách a Spartě - máme speciální kapitoly.

Možná se polis nespojily taky proto, že je Řecko dost členité - tu hory, tady ostrov a támhle poloostrov. V takových horkých horách se kromě pěstování oliv moc nedařilo ani zemědělství, a tak se Řekové soustředili spíš na rybolov a obchod.

Pryč z Řecka

V 10. století př.n.l. začali Achájové kvůli tomuhle nedostatku půdy kolonizovat nejprve ostrovy v Egejském moři a pak i západní pobřeží Malé Asie (dnešního Turecka). Říká se tomu iónská kolonizace, protože tyhle břehy obsadil hlavně kmene Iónové. V 9. století př.n.l. pak Řekové přejali fénickou abecedu. V archaickém období hledali další území na západě: v jižní Itálii založili Neapol (to znamená "nová polis") a ve Francii Marseille. A několik řeckých osad vzniklo také v dnešním Bulharsku nebo na Krymu, to znamená na pobřeží Černého moře.


  VPŘED

Dostali jsme se až k roku 500 př.n.l. a to znamená co? Že je čas na řecko-perské války!

Jirka


Homer British Museum

římská busta básníka Homéra

MaskeAgamemnon

údajná Agamemnónova zlatá maska

Korinth BW 2017-10-10 10-55-28

sloupy z Apollónova chrámu v Korintu

Greek Colonization Archaic Period

mapa oblastí, kde Řekové zakládali vlastní osadyNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.