.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 


  ZPÁTKY

Doporučujeme přečíst si nejdřív Preromantismus v Německu, protože v této kapitole se to hemží pojmy jako Sturm und Drang a výmarská klasika, které jinak nepochopíte.

Johann Wolfgang von GOETHE [Géte] byl jedním z nejvýznamnějších německých spisovatelů vůbec, představitelem hnutí Sturm und Drang i výmarské klasiky. Byl to člověk všestranně nadaný: nebyl jen básníkem, dramatikem, právníkem, politikem, ale také vědcem, věnoval se např. mineralogii, botanice a geologii.

Narodil se roku 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem jako syn císařského rady. Zpočátku se vzdělával pod vedením domácích učitelů a pod otcovým dohledem. Společně se svou sestrou Cornelií se učil latinsky, řecky, francouzsky, italsky, anglicky, jezdil na koni, šermoval, plaval, hrál na klavír, kreslil. Ve volných chvílích hrál se svou sestrou loutkové divadlo. V šestnácti letech začal v Lipsku studovat práva, ta pak dostudoval ve Štrasburku. Ve dvaadvaceti letech se stal advokátem ve Frankfurtu, ale spíš se věnoval divadlu, psal básně a romány. Významné pro něho bylo setkání se sasko-výmarským princem Karlem Augustem v roce 1774, na jehož pozvání odešel do Výmaru, kde žil až do své smrti. Byl jmenován tajným radou, působil v diplomacii, stal se prezidentem finanční správy, v roce 1815 byl jmenován státním ministrem. Zároveň byl velmi zcestovalý: třeba návštěva Itálie hodně ovlivnila jeho dramatickou tvorbu. Goethe mnohokrát pobýval v českých lázních (hlavně v Karlových Varech a Mariánských Lázních) a dopisoval si i s Josefem Dobrovským. V roce 1788 potkal svou celoživotní družku Christinu Vulpiusovou, po její smrti se v Mariánských Lázních seznámil ještě se sedmnáctiletou Ulrikou von Lewetzow, ale její rodiče sňatek nedovolili. Silný vliv na Goetheho tvorbu měl jeho přítel Friedrich Schiller.

Období Sturm und Drang

Svou spisovatelskou dráhu Goethe začal anakreontskými básněmi, ale brzy byl ovlivněn hnutím Sturm und Drang. Prometheus v básni Prometheus je symbolem měšťanského uvědomění, nové síly ve společnosti. Dále napsal veršované drama Goetz von Berlichingen – hlavním hrdinou je šlechtic, který se postaví do čela revoltujících rolníků, kteří bojují proti šlechtě a církvi.

Nejvýznamnější dílo tohoto období je dvoudílný milostný román Utrpení mladého Werthera, který přinesl Goethemu mezinárodní slávu. Je psán formou dopisů od nadaného, citlivého mladíka Werthera pro jeho přítele. Hlavním motivem je Wertherovo ztroskotání, a to jednak v lásce a jednak ve snaze o seberealizaci v zaměstnání a ve společenském životě. Román má autobiografické prvky, předlohou byla Goethovi sebevražda jeho kolegy právníka. Kniha údajně vyvolala vlnu sebevražd z nešťastné lásky, tzv. "wertherovskou horečku". První vydání bylo odmítnuto církví kvůli tragickému konci.

  DĚJ DÍLA "UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA"

Werther odjel na venkov, aby se vzpamatoval z jedné nešťastné lásky, ale hned zde potkává novou. Zamiluje se do Lotty, která už ale má snoubence Alberta. To je sympatický, osvícenský a velmi chytrý muž, a tak se s ním Werther skamarádí. Werther i Lotta jsou naopak oba preromantičtí (city mají pro ně přednost před rozumem). Werther Lottu políbí, ale ona je věrná Albertovi, Werthera odmítne a řekne mu, že se už nikdy nesetkají. Werther tedy nakonec spáchá sebevraždu.

Období výmarské klasiky

Velký význam pro Goethovu tvorbu měl jeho pobyt v Itálii (1786–1788). Tam se seznámil s antikou a renesancí a poznal antický a renesanční ideál krásy. Podle jeho názoru bylo třeba měšťanstvo vychovávat uměním inspirovaným antikou.

V tomto období psal Goethe dramata s antickými a renesančními náměty: Ifigenie v Tauridě čerpá z okruhu starořeckých trojských bájí, Torquato Tasso je drama o tragickém osudu pozdně renesančního básníka.

Goethe se zabýval i drobnou epikou: napsal balady Král duchů, Rybář, Hledač pokladů a další. Tvořil také romány: Viléma Meistera léta učednická a Viléma Meistera léta tovaryšská. To je výchovný vývojový román, jehož hlavní hrdina je posedlý "divadelním posláním". Meister se vyvíjí od snílka v praktického člověka, postupně procitá ze snů o literární a divadelní slávě. Meister putuje s kočovnou divadelní společností a tento motiv putování je důležitý pro poznání světa.

Spřízněni volbou je společensko-psychologický román o konfliktu mezi manželstvím a živelnou silou lásky.

Vrcholem Goethovy tvorby je veršované filozofické drama Faust, na kterém pracoval celý život. Ještě v období Sturm und Drang napsal veršované drama Urfaust, v roce 1808 první díl Fausta a v roce 1832 dokončil druhý díl. Faust je drama vášně, svědomí a zodpovědnosti. Je o snaze poznat svět, pochopit jeho složitost a uspořádat ho v souladu s přírodou. Řešení vidí v tvůrčí práci člověka pro blaho lidstva, v každodenním zápase s překážkami, v lásce a vzájemném porozumění. Forma dramatu je komplikovaná, není to klasická divadelní hra. V divadle bývá většinou uváděn jen první díl. Goethe se inspiroval středoněmeckou pověstí o doktoru Faustovi.

  DĚJ DÍLA "FAUST"

Hospodin a Mefistofeles se vsadili, komu bude patřit duše hlavní postavy – Fausta. Faust je vzdělaný, ale nespokojený se svým životem, protože si uvědomuje, kolik toho neví a že není ničím výjimečný. Touží po poznání a uspokojení, a proto uzavírá smlouvu s Mefistofelem, který mu slíbí i bohatství a slávu výměnou za Faustovu duši. V prvním dílu Faust díky této dohodě získá lásku Markétky a dokonce spolu čekají dítě. Zvrat přichází ve chvíli, kdy Markétka dítě zavraždí. Je za to odsouzena k smrti, je zoufalá a Faust ji opouští. Sama Markétka jde ale do nebe, protože Mefistofelovu pomoc odmítla. Ve druhém díle se Faust díky smlouvě s ďáblem dostává na císařský dvůr a uzavře sňatek s krásnou Helenou. Zároveň dostane kus bažinaté země a usiluje o její zúrodnění, chce z přírody vytvořit ráj pro ostatní lidi. Má mnoho plánů a konečně se cítí šťastně. V tomto okamžiku Faust umírá, ale jeho duše putuje do nebe, protože udělal dobrý skutek pro druhé.


Adéla, Maruška


Goethe (Stieler 1828)

Johann Wolfgang von Goethe

Donat Werther et Lotte

Werther a Lotta z Utrpení mladého Werthera

Kersting - Faust im Studierzimmer

Faust ve své studovněNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.