.

STŘEDOVĚKÁ FRANCIE 


Podle Verdunské [Verdénské] smlouvy z roku 843 se Francká říše rozdělila na Východofranckou říši (ze které se stalo Německé království), Lotharingii a Západofranckou říši - a právě na ni se teď zaměříme, a budeme jí říkat Francie, protože takový název docela odpovídá, minimálně co do území.

  ZPÁTKY

Co všechno Frankové zažili, než sepsali Verdunskou smlouvu, zjistíte v kapitole Francká říše.

Slabí králové už od začátku

Západofranckou říši získal po tomto rozdělení Karel Holý - slabý král, který se nechal omezovat bohatou šlechtou. Tím docela zkazil budoucnost i dalším francouzským králům, kteří už na přelomu devátého a desátého století ovládali jen kraj Ile-de-France kolem Paříže. Zbytek země ovládali velmoži, nemocnější byli Akvitánci jižně od Paříže a Burgunďané na hranicích s Německem. Navíc se na severu Francie vylodili Vikingové (tady se jim říkalo "Normané") a vynutili si kus Bretaně (na severozápadě Francie) a taky severofrancouzskou oblast, které se dodnes podle Normanů říká Normandie.

Roku 987 se k trůnu dostal Hugo Kapet, jenž odstartoval dynastii Kapetovců a měl dobré vztahy s církví. O devět let později se na trůn dostal Hugův syn - hodný, ale slabý král Robert II., který si nejprve vzal vlastní sestřenici Bertu, ale na nátlak papeže (kterému se sňatek příbuzných samozřejmě příčil) ji vyměnil za pyšnou Konstancii z Provence [Prováns] (česky Provensálsko), což je oblast na jihovýchodě Francie. Tahle Konstancie s sebou do Paříže přinesla úplně nový životní styl - v Provence měli pokročilou literaturu, slušně vychované "kurtoazní" rytíře a také úplně jiný jazyk, takže se v Paříži ani nedomluvila. To jen demonstruje to, jak se bez silného krále mohou různé části jedné země rozrůznit.

  POJEM KURTOAZIE

Francouzské slovo "kurtoazie" znamená "dvornost" či "zdvořilost". Šlo o novou rytířskou kulturu - rytíři už nesloužili jen jako bezhlaví bojovníci, teď se museli slušně a důstojně chovat a ideálně umět číst a psát. O těchto nových rytířích pak na jihu Francie zpívali a básnili trubadúři, na severu Francie truvéři a v Německu minnesängři.

Konec světa? Modlete se!

Zbožný francouzský lid věřil, že se v roce 1000 zhroutí svět. Podle Bible se měl totiž po jednom tisíciletí satan dostat z okovů a způsobit apokalypsu. Všichni se už roky předem začali modlit, chovat se ještě zbožněji a podporovat Clunyjské hnutí, které se snažilo očistit církev od světskosti. Jeden arabský chalífa dokonce nechal strhnout Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, protože se mu tam teď hrnuly davy poutníků. Někdo ale rozšířil zprávu o tom, že chrám strhli židé, což způsobilo první pogromy ve Francii.

  POGROMY

Pogromy jsou nepokoje a pronásledování zaměřené proti židům. Tyto pogromy na přelomu desátého a jedenáctého století patří k těm nejranějším, mnohem masovější akce se konaly ve čtrnáctém století, kdy byla vyvražděna téměř celá židovská komunita v Praze. Ve východní Evropě k pogromům docházelo až do 20. století.

Kromě Clunyjského hnutí vznikala také různá kacířská hnutí - kacíři totiž měli původně v úmyslu také jen očištění církve. Příkladem budiž kacířští Bogomilové, kteří sami sebe nazývali křesťany a neubližovali ani zvířatům. Rozšířili se z Balkánu právě až do Francie, kde vzniklo mnoho bogomilských komunit.

Chaos za Jindřicha

Robert II. měl celkem čtyři syny - jeden zemřel ještě jako malý, druhý byl slabomyslný a ti zbylí dva museli o trůn trošku soupeřit. Nakonec se ale usmířili a králem se stal Jindřich I. Za jeho vlády se to ve Francii hemžilo povstáními poddaných a válkami velmožů - všude vládl chaos. Biskupové se proto sešli a roku 1041 vymysleli Treuga Dei ("Boží příměří"), což znamenalo zákaz používání zbraní od středečního večera do pondělního rána. Kdo by tropil násilnosti v tomto čase míru, měl být vyloučen z církve, což bylo považováno za mnohem větší trest, než by se mohlo zdát.


  VPŘED

Teď se začne zajímavě vyvíjet vztah Francie s Anglií, a proto jsou oba tyto státy popsány dohromady v kapitole Před stoletou válkou.

Jirka


Partage de l'Empire carolingien au Traité de Verdun en 843

rozdělení říše Verdunskou smlouvou, Západofrancká říše je označena růžově

Hugues Ier Capet

Hugo Kapet

Bogomilist expansion

šíření bogomilství

Blondel - Robert II of France

Robert II. FrancouzskýNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.