.

DĚLENÍ A TAXONOMIE 


Taxonomie se zabývá klasifikováním organismů a tříděním do příbuzných skupin. Jeden takový taxonomický systém popsal Carl von Linné ve svém díle Systema nature.

Nebuněčné viry a buněčný zbytek

Nejprve dělíme živé soustavy z hlediska evoluční biologie na:

Prokaryota a eukaryota

Buněčné organismy rozlišujeme na prokaryota a eukaryota. Stejně tak můžeme o buňce říct, že je prokaryotická nebo eukaryotická.

PRIMITIVNÍ PROKARYOTA

Prokaryotické organismy (neboli "prvojaderní") jsou zřejmě nejstaršími organismy vůbec, vznikly před cca 3,5 miliardami let. Oproti eukaryotům jsou podstatně primitivnější a menší (velikost od třetiny mikrometru do 6 mikrometrů). Prokaryotické buňky neobsahují žádné jádro, pouze jednu molekulu DNA bez obalu, kterou nazýváme "nukleoid" (obsahuje 6 000 až 8 000 genů). Nemají také žádné organely obalené vlastní membránou, jako například mitochondrie. Nejsou schopny spojovat se a tvořit tkáně nebo pletiva.

Mezi prokaryota patří tyto dvě domény:

SLOŽITÁ EUKARYOTA

Eukaryotické organismy jsou obecně složitější než ty prokaryotické. Eukaryotické buňky mají pravá obalená jádra, ve kterých je DNA rozděleno do chromozomů (obsahují přes 10 000 genů). Mají také organely obalené vlastními membránami a cytoskelet. Jsou schopné se shlukovat a tvořit pletivo (u rostlin) nebo tkáň (u živočichů), takže z nich mohou vznikat mnohobuněčné organismy. Eukaryotické buňky jsou také větší než ty prokaryotické, mohou být velké několik mikrometrů, ale také několik centimetrů.

Eukaryota se liší ještě dalšími, méně důležitými vlastnostmi, jako například strukturou bičíku nebo schopností pohlavního rozmnožování.

Eukaryota jsou samostatnou doménou a patří do ní těchto pět říší:


>>    O prokaryotických buňkách se můžete dočíst zde, o těch eukaryotických zde a navíc můžete kliknout na všechna barevná slova, čímž se dostanete na podrobnější kapitoly o nich.

Od říše k druhu

Takže opáčko: máme tři domény (archea, bakterie, eukaryota) a pod eukaryota patří pět říší. Co dál? Další kategorie následují v tomto pořadí: říše → kmen → třída → řád → čeleď → rod (latinsky "genus") → druh (latinsky "species").

Kdybychom měli taxonomicky zařadit třeba kočku domácí, vypadalo by to takhle:Jirka část výpisků poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.