.

HUGENOTI VE FRANCII 


Francii jsme opustili docela dávno, takže než se dostaneme k hugenotům a všem těm Jindřichům, musíme se uvést do situace. Začíná 16. století a Francie je centralizovanou monarchií. Tím centrem je král z dynastie z Valois a jeho rada složená z měšťanů. Od roku 1515 byl jedním takovým králem František I., který přivedl do své země renesanci - pozval Da Vinciho a nejslavnější italské architekty, aby přestavěli palác Louvre a zámek Fontainebleau. Kromě toho zavedl tradici šlechty shromážděné u královského dvora.

  ZPÁTKY

Poslední zmínky o Francii hledejte v článku o stoleté válce.

Nadějní řemeslníci a beznadějní rolníci

Francie byla se svými 15 miliony obyvatel nejlidnatějším státem Evropy a šlechta z toho tvořila jen zlomeček. 9 z 10 Francouzů byli zemědělci, pracující většinou na najaté půdě, z níž museli odvádět peněžní rentu. Z toho, co jim zbylo, si museli odečíst ještě daně pro krále a desátky pro církev a ve výsledku jim zůstala průměrně třetina z původního výdělku.

Trochu lépe na tom byli řemeslníci, zvlášť ti, kteří nespadali pod nějaký cech - to znamená třeba výrobci gobelínů a voňavek. Stejně jako v Nizozemí si začali uvědomovat, že cechy jsou vlastně spíš přítěží, která jim jen snižuje výdělky a brání v cestě za šlechtickým titulem. To byl teď totiž sen většiny řemeslníků.

Habsburkové, kam se podíváš

Zpátky k politice. Francie byla v 16. století ze všech stran obklopena Habsburky - vládli ve Španělsku, v Nizozemí i ve Svaté říši římské - což znamenalo mizerné šance v pohraničních sporech. Třeba když v Miláně vymřeli Sforzové, začala si Francie na tuhle oblast dělat nároky. Brzy na to ale doplatila: v bitvě u Pavie (1525) Habsburkové v čele se španělským králem Karlem V. Francii porazili, Františka I. zajali a donutili ho odevzdat území nejen kolem Milána.

Podobné francouzsko-španělské potyčky pokračovaly až do roku 1547, kdy na francouzský trůn usedl Jindřich II. a jeho manželka Kateřina Medicejská. Fakticky ale o mnohém rozhodovali Jindřichovi oblíbenci, jako třeba Francois de Guise, schopný voják, který na Svaté říši římské vydobyl Calais, Toul a ještě další území, a byl by možná dobýval dál, kdyby Francie a Svatá říše roku 1559 v Catteau-Cambrésis neuzavřely mír. Ve stejném roce zemřel v turnaji Jindřich II. a nastoupil jeho syn František II., jemuž byla manželkou Marie Stuartovna. Dalším králem byl druhý Jindřichův syn Karel IX., za jehož vlády vypukly hugenotské [igenotské] války.

Další válka katolíků s protestanty

Hugenotské války vděčí za svůj název hugenotům [igenotům], což bylo označení pro francouzské kalvinisty. Přes hranice se sem kalvinismus moc dostat nemohl, protože Habsburkové se snažili udržovat svá území co nejkatoličtější. První kalvinistické komunity proto vznikaly v obchodních přístavech. Během první poloviny 16. století se hugenoti rozšířili a všechny předpoklady pro náboženský střet tedy byly splněny. Královská dynastie z Valois a vlivná rodina Guiseů se předháněly v projevech katolictví, zatímco hugenoti získali podporu dalšího mocného rodu, totiž Bourbonů z Navarry. Války započaly roku 1562, údajně ve chvíli, kdy se Jindřich de Guise při průjezdu městem Vassy pustil do slovní přestřelky s hugenoty, kteří si tam zpívali své žalmy.

Válka to nebyla čistě francouzská, zapojily se i další státy. Španělsko podporovalo katolické Guise a protestantská anglická královna Alžbeta zase hugenoty.

  KONTEXT

Kalvinisté? Protestanti? Co? Kdy? Kde? Proč? Všechno objasní kapitola Reformace.

Svatba, která měla boje ukončit

Po deseti letech bojů se měla konat svatba Markéty (zvané Margot), dcery Jindřicha II. a Kateřiny Medicejské, s Jindřichem Navarrským. Navarra znamená Bourbon a Bourbon znamená hugenot. Katolička si brala protestanta a celá Francie se sjela do Paříže, aby mohla slavit svatbu, která měla ukončit všechno náboženské násilí. I přesto, že ženich byl oddán v zastoupení, protože odmítal vstoupit do katedrály Notre-Dame. Jenže...

  PŘÍBUZNÍ JINDŘICHA NAVARRSKÉHO

Jindřich III. Navarrský měl příbuzné všude. V čele hugenotů stál do roku 1569 jeho strýc Ludvík I. Bourbon a s Jindřichem de Guise měl Navarrský společného pradědečka. Měl svým způsobem i nárok na francouzský trůn, protože jeho praprapraprapraprapradědeček byl Ludvík IX. Svatý, král Francie ve 13. století.

Pár dní po svatbě, v noci na 24. srpna 1572, se rozezněly zvony. Byl to signál, který odstartoval hromadné vraždění hugenotů - tzv. "Bartolomějskou noc". O život přišli tisíce protestantů, včetně jejich vůdce Colignyho a většiny přátel a stoupenců Jindřicha Navarrského. Sám Jindřich byl ušetřen, ale přísně ho hlídali. V dalších dnech se podobné násilnosti opakovaly po celé Francii a celkově stály život desetitisíce hugenotů. Karel IX. a Kateřina Medicejská pravděpodobně o všem předem věděli a tuto krvavou akci schválili.

Navarrský, Guise a ten Třetí

Karel IX. zemřel v roce 1579 a na trůně ho vystřídal další ze synů Jindřicha II., Jindřich III. z Anjou. To byl ovšem poslední Valois a dalším v pořadníku nástupců byl Jindřich Navarrský. Do toho tu stále byl Jindřich de Guise, a tyto tři mocné francouzské rody opět začaly válčit. Této válce se trefně říká "válka tří Jindřichů". Španělsko stále podporovalo Guise a Anglie hugenoty.

Katolíci (král a de Guise) se nejprve spojili proti hugenotovi Navarrskému, ale Jindřich z Anjou měl Bourbona docela rád a dopisoval si s ním, za což byl vyhnán z Paříže. Zvládáte to sledovat? Guisové a jejich "Katolická liga" teď ovládali většinu Francie včetně Paříže a král měl vliv jen na nepatrném území jižně od hlavního města. Aby se znovu dostal k moci, přešel král Jindřich III. na stranu Jindřicha Navarrského a nechal Jindřicha de Guise roku 1588 zavraždit. Tím si ale jeho rod ještě víc znepřátelil a o rok později byl sám zavražděn nějakým mnichem. Dynastie z Valois vymřela po meči.

Diplomat Jindřich IV.

Novým králem se podle pokynů Jindřicha III. stal poslední přeživší - Jindřich Navarrský, první Bourbon na francouzském trůně. Asi třetina Francouzů ho ale vůbec neuznávala, dokud v roce 1593 nepřijal katolictví. Až pak byl korunován na opravdového krále a dostal číslovku IV. O pět let později, tedy 1598, vydal Edikt nantský, který dával hugenotům náboženskou svobodu a jako záruku ještě pár měst a pevností k tomu. Obě víry si teď byly rovny a na trůně seděl tolerantní hugenot-katolík.

Hugenotské války tímto skončily a Francie se z nich začala rychle zotavovat. Vysušila rozlehlé bažiny, kolonizovala dnešní Kanadu, dovezla si z Ameriky nové plodiny, pěstovala bource morušového na hedvábí, propojila Seinu a Loiru kanálem, vybudovala solidní námořní flotilu atd. atd. Zároveň se Jindřich IV. připravoval na vpád do severní Itálie, který ale nestihl, protože i on byl nakonec zavražděn - v roce 1610 ho probodl fanatický katolík inspirovaný jezuity. Na trůn nastoupil Jindřichův devítiletý syn Ludvík XIII., ale reálně vládla jeho matka Marie Medicejská, která se do válek zrovna nehrnula.


  VPŘED

A co bylo dál? Dva kardinálové a Ludvík XIV..

Jirka


Israël Silvestre 049-10 Veüe et Perspective de la partie du Louure ou sont les apartemens du Roy et de la Reyne du coste du Jardin

palác Louvre ve své renesanční podobě

Cour Carrée, Louvre Museum, 2 April 2009

palác Louvre dnes

1838 François-Édouard Picot - The Siege of Calais

Francois de Guise dobývá Calais

Huguenot cross

hugenotský kříž

La masacre de San Bartolomé, por François Dubois

vraždění hugenotů na sv. Bartoloměje

Durupt - Henri III poussant du pied le cadavre du duc de Guise

vražda Jindřicha de Guise

HenriIV

Jindřich III. Navarrský, pak francouzský král jako Jindřich IV.Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.