.

KLASICISMUS 


V průběhu věků se myšlenky a názory houpaly ze strany na stranu a umělecké směry jsou krásným příkladem: Románský sloh byl celkem prostý, pak přišla depresivnější, zbožnější a zdobnější gotika, tu vystřídala renesance, čili vzpomínka na antiku, rozum a světskost a následující baroko bylo zase o dynamice, o víře a o emocích. Po baroku (a rokoku, které k němu tak trochu patří) přišel na řadu klasicismus. Filozofové obdivovali osvícenství, architekti opět začali přejímat antické prvky, lidé místo Boha zase trochu víc věřili rozumu a poznání. A jak se to tedy lišilo od renesance? Zatímco renesance se inspirovala starověkým Římem, vzorem klasicismu bylo klasické Řecko.

  ZPÁTKY

Před klasicismem bylo v módě baroko.

Antické sloupy a trojúhelníkové štíty

Klasicistní architektura znamená větší řád a pravidelnost. Hlavní obrysy, půdorysy i nárysy jsou hranatější než v baroku, většinou prostě obdélníkové, ale ozdoby a detaily bývají naopak zaoblené, kulaté nebo obloukovité. Klasicistní divadla občas vypadají jako antické chrámy, a to se vším všudy: před hlavním vchodem je "portikus" - několik řeckých sloupů, na nich leží architráv a štít ve tvaru placatého trojúhelníku (tzv. "tympanon"). Okna kombinují hranaté a kulaté tvary a dost možná nad nimi také najdete trojúhelníkový nebo zaoblený štít. Nechybí ani hromada říms, vlysů, antických soch a zlatých dekorací. Pěkným příkladem je třeba Stavovské divadlo v Praze.

Ve stylu klasicismu se stavěly i paláce a zámky - klasicistní jsou zámek Kačina, pevnosti Terezín a Josefov i Bílý dům ve Washingtonu. Ve městech se místo paláců naopak začaly stavět činžovní domy (třeba v Karlíně) a vítězné oblouky podobné těm starořímským.

  EMPÍR

Empír [ámpír] je takový šlechtický podsloh klasicismu. Jeho název vychází od slova "císař", protože jde o umění z doby císařství Napoleona Bonaparta. Empírové budovy vesměs odpovídají tomu, co jsme právě popsali, ale kromě toho u nich lze najít i egyptskou inspiraci - třeba empírové paláce mívaly anglické zahrady se sfingami. Ženy nosily splývavé šaty a čím dál tím kratší sukně - zpočátku odhalovaly jen boty, ale později dokonce i kotníky! I módu ovlivnily egyptské materiály a vzory.

  BIEDERMEIER

S klasicismem souvisí i životní styl zvaný "biedermeier" [býdrmajer]. Ponapoleonská absolutistická Evropa se svojí cenzurou a tvrdými tresty vyvolala mezi občany větší strach. Lidé se proto nechtěli angažovat ve veřejných a politických věcech a místo toho se věnovali svým bytům, zařizovali je do teplých barev, kupovali módní dřevěný nábytek, porcelánové nádobí, novou módu a podobné užitečné osobní věcičky. Preferovali klid. Nejvýrazněji se to projevilo v německých městech - můžeme říct, že empír byl "klasicismem šlechty" a biedermeier "klasicismem měšťanů". Mohli bychom ho také přibližně časově vymezit Vídeňským kongresem (1815) a revolučním rokem 1848.

Romantické obrazy, antické sochy, tragédie a opery

Malíři (zprvu ještě pod vlivem rokoka) malovali dívky na houpačkách, pohledy do krajiny, údolí, skály, zříceniny, hrady a podobné romantické motivy. Několik českých hradů namaloval třeba Antonín Mánes, pod dalšími krajinkami je podepsán Josef Navrátil. Později se malíři zaměřili na náměty z antiky nebo z tehdejších revolucí. Sochaři sochali z bílého mramoru buďto postavy ze starověkého Řecka anebo současné osobnosti tak, aby vypadaly jako antičtí hrdinové. Za zmínku stojí rodina Prachnerů, zejména Václav Prachner a jeho Terezka nad kašnou na Mariánském náměstí. Co se literatury týče, začal se opět oceňovat tzv. "vyšší styl", tzn. ódy, elegie a tragédie. Vzorem klasicistní hudby byly opery, symfonie a sonáty Antonia Salieriho, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena a Josepha Haydna.


  KONTEXT

S klasicismem souvisel i rozvoj vědy. Galvani, Ampér a Benjamin Franklin experimentovali s elektřinou a v Anglii vrcholila průmyslová revoluce.

Jirka


Warszawa, ul. Senatorska 21, 25 20170516 001

Teatr Wielki, klasicistní budova divadla ve Varšavě

Parlament Vienna June 2006 183

budova vídeňského parlamentu

Zámek Kačina - 01

zámek Kačina, příklad empíru

Zimmerbild 83

typický byt podle biedermeieru, tzn. dřevěný nábytek, zarámované obrázky, tapety a koberce s ornamenty a všechno ve sladěných barvách

Aqueduct in Ruins MET DP230529

Akvadukt v ruinách, obraz Huberta Roberta



Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.